Σχετικά με εμάς 

- Οργανόγραμμα των Δικαστηρίων στην Ελλάδα Οργανόγραμμα Δικαστηρίων στην Ελλάδα.docx (29395)

- Τι είναι το Ειρηνοδικείο Τι είναι το Ειρηνοδικείο (με λίγα λόγια).docx (19329)

- Για το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων

Η υπηρεσία του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων υφίσταται και λειτουργεί απο το έτος 1882 ( ! ) δυνάμει του απο 23.03.1882 β.δ/τος "Περί συστάσεως Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείων εν τω Νομώ της Λαρίσσης" που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 18/25.03.1882 ΦΕΚ

 ΦΕΚ ίδρυσης Ειρηνοδικειου Φαρσάλων.pdf (450,6 kB) .

Στη συνέχεια, στη χωροταξική αρμοδιότητα του παρόντος Δικαστηρίου ( Ειρηνοδικείου Φαρσάλων ) προστέθηκε και ο Δήμος Σκοτούσης μετά την κατάργηση του πρώην Ειρηνοδικείου Μπεκίδων και την μεταφορά της χωροταξικής αυτού αρμοδιότητας στο Ειρηνοδικείο Φαρσάλων δυνάμει του από 10.11.1884 β. δ/τος «Περί καταργήσεως του ειρηνοδικείου Μπεκίδων και υπαγωγής του δήμου Σκοτούσας εις την δικαιοδοσίαν του ειρηνοδικείου Φαρσάλων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 453/15.11.1884

ΦΕΚ Καταργησης Ειρηνοδικείου Μπεκίδων και συγχώνευση αυτού στο Φαρσάλων.pdf (164114)

Σήμερα και μετά απο 133 περίπου έτη απο την ίδρυσή της, η υπηρεσία μας είναι στελεχωμένη με μία ( 1 ) Ειρηνοδίκη ( Αικατερίνη Γαστεράτου, Ειρηνοδίκης Δ΄ Τάξης ), δύο ( 2 ) Γραμματείς Δικαστηρίων ( Ευανθία Γκρέτση - κατηγορίας ΠΕ - βαθμός Δ1 και Σοφία Αθανασοπούλου - κατηγορίας ΔΕ - βαθμού Δ3 ) - που καλύπτουν το σύνολο των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων αυτής - καθώς και έναν ( 1 ) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού ( Κωνσταντίνο Βαρακλιώτη ) που έχει πρόσφατα αποσπασθεί στην υπηρεσία μας λόγω εκλογής του ως δημοτικού συμβούλου στη Δ.Ε. του Δήμου Φαρσάλων μέχρι την ολοκλήρωση της θητειας του δυνάμει της με αριθμό 51925οικ/02.07.2015 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό όλες τις ανάγκες της ανωτέρω υπηρεσίας ( Ειρηνοδικείο Φαρσάλων, Πταισματοδικείο Φαρσάλων ) καθώς και πλήθος προανακριτικών και προκαταρκτικών παραγγελιών λόγω της ευρύτητας της χωροταξικής της αρμοδιότητα.

Χωροταξική αρμοδιότητα ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ.docx (16881)

Με τη δημιουργία της ιστοσελίδας μας, ελπίζουμε να αναβαθμίσουμε την παροχή των υπηρεσιών μας προς τους πολίτες, τους δικαστικούς συμπαραστάτες αυτών (πληρεξουσίους δικηγόρους), τους επιμελητές δικαστηρίων, καθώς και προς άλλα πρόσωπα που συναλλάσσονται καθημερινά με την υπηρεσία μας, ελπίζοντας ταυτόχρονα να σας έχουμε αρωγούς με κάθε τυχόν πρόταση που μας δίνει την ευκαιρία να βελτιώσουμε την παροχή των υπηρεσιών μας στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας.

Προβολή φορέα στo πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

static.diavgeia.gov.gr/f/eirfarsalon

 

Για την επικοινωνία με την υπηρεσία μας, επισκεφθείτε την σελίδα Επικοινωνήστε μαζί μας.

Φωτογραφικό υλικό

Η έκθεση εικόνων είναι κενή.