Λοιπές Υπηρεσίες

Εφαρμογή ν. 4745/2020

( Επιτάχυνση εκδικασης εκκρεμών αιτήσεων ν. 3869/2010 )

- κείμενο ν. 4745/2020 ν. 4745.2020 Επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869.2010, κ.λ.π..pdf (514048)

- ΚΥΑ 136042 ( Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2020 ΚΥΑ 13604.2020 - Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων ν. 3869.2010.pdf (154899)

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ( στο Ειρηνοδικείο ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ν. 3869.2010 - ν. 4745.2020.doc (57856)

 

Εφαρμογή νέου ΚΠολΔ

 

- Υπόδειγμα Πράξης (Επανα)προσδιορισμού συζήτησης υποθέσεων ( νέας ) Τακτικής διαδικασίας ( λόγω αναστολής εργασιών ) (Υπόδειγμα) ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ (οίκοθεν) - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω αναστολής).doc (45568)

- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ για τον υπολογισμό των προθεσμιών της τακτικής διαδικασίας του ν. 4335/2015 lawcase.gr/ergaleia/pro8esmies. Με την ευκαιρία, ο διαχειριστής της παρούσας εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια στο συντάκτη αυτού.

- Νέος ΚΠολΔ : Παραίτηση απο το δικόγραφο με την προσθήκη - αντίκρουση, βλ. σχετικά www.legalnews24.gr/2016/12/blog-post_94.html

- Ο "επικείμενος κίνδυνος" του νέου άρθρου 94 του ΚΠολΔ και οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων ( με αφορμή την ΜΠρΜεσολ 8/2016 ). Εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο του κ. Γιάννη Κ. Ψαρομήλιγκου, Δικηγόρου Σύρου, βλ. www.helleniclawyer.eu/2016/04/94.html

- "Η άσκηση και συζήτηση της αγωγής κατά την τακτική διαδικασία με βάση το νέο ΚΠολΔ". Άρθρο Χρήστου Τριανταφυλλίδη, Πρωτοδίκη, δημοσιευμένη σε ΕΦΑΔ 2015 τ. 11 σελ. 973 - 980 43051750.pdf (781289)

- Υπόδειγμα ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ( κατόπιν κλήτευσης αντιδίκου ) σύμφωνα με το νέο ΚΠολΔ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ( 1 μάρτυρας ) με κλήση αντιδίκου - ΝΕΟΣ ΚΠολΔ.doc (40448)

   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ( νέος ΚΠολΔ ) : ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ( 1 μάρτυρας ) με κλήση αντιδίκου - ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ.doc (36352)ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ( 2 μάρτυρες ) με κλήση αντιδίκου - ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ.doc (38912)ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ( 1 μάρτυρας ) με κλήση αντιδίκου - ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ.doc (39424)ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ( 2 μάρτυρες ) με κλήση αντιδίκου - ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ.doc (41472)

- Υπολογισμός προθεσμιών ΤΑΚΤΙΚΗΣ διαδικασιας ( νέος ΚΠολΔ ) ( σε Εxcel ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ νέο ΚΠολΔ (προτάσεις, αντικρούσεις, ορισμός δικασίμου, κ.λ.π. ).xlsx (16748)

- Υποδείγματα έκθεσης κατάθεσης ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ με το ν. ΚΠολΔ ΝΕΟ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ.doc (32256)ΝΕΟ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ.doc (32256)ΝΕΟ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ.doc (32256)ΝΕΟ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ( 933 ΚΠολΔ ).doc (31232)ΝΕΟ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ.doc (32256)ΝΕΟ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ ( άνευ Πινακίου ).doc (32256)ΝΕΟ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.doc (32256)

- Υπόδειγμα έκθεσης κατάθεσης ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.doc (50688)

                                                   ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΝΕΠΙΔΟΤΗ ΑΓΩΓΗ Η ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.doc (62976)

- Υπόδειγμα πράξης επανάληψης συζήτησης ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.doc (38912)

- Υπόδειγμα έκθεσης κατάθεσης κλήσης που εναναφέρει για συζήτηση αγωγή ( νέας διαδικασίας ) κατόπιν έκδοσης μη οριστικής απόφασης που διατάσσει επανάληψη της συζήτησης ( επανεξέταση μαρτύρων με ένορκες, εξέταση διαδίκων, κ.λ.π. ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ κλήσης ΤΑΚΤΙΚΗΣ, μετά απο επανάληψη συζήτησης - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.doc (35328)

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΚΠολΔ.doc (101376)

 

- ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

     ΕΦΑΡΜΟΓΗ νέου ΚΠολΔ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ.doc (266240)

     ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.doc (223232)

 

Η ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ μετά το ν. 4335.2015.docx (28208)

 

- ΟΙ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4335/2015

βλ. σχετική αρθρογραφία που επιμελείται ο δικηγόρος κ. Σιμ. Ι. Σαμαράς και δημοσιεύεται στο νομικό ιστότοπο nomikakaiepikaira.wordpress.com

- ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ ( που ισχύουν απο 01.01.2016 ) 

βλ. σχετική σελίδα που επιμελείται ο δικηγόρος κ. Καζολέας στον  ιστότοπο www.legalnews24.gr www.legalnews24.gr/p/neo.html

 
 

Εφαρμογή ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 
- Προσωρινή διάταξη / παράταση αναστολής πλειστηριασμού κύριας κατοικίας ( άρθρο 78 παρ. 2 ν. 4605/2019 ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Λάρισας) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ μέχρι έκδοση απόφασης (άρθρο 78 παρ. 2 ν. 4605.2019).doc (58880)
 
- Προσωρινή διάταξη / αναστολή καταδιωκτικών μέτρων ( εμπορική ιδιότητα - αγρότης ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΑΓΡΟΤΗΣ οχι εμπορική ιδιότητα.doc (44032)
 
- Έκθεση κατάθεσης ( αυτοτελούς ) αίτησης για διορισμό πραγματογνώμονα για την εκτίμηση της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας ( άρθρο 9 παρ. 2α΄ ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4549/2018 ) και Πράξη Ορισμού Πραγματογνώμονα ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ ( ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ) - ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ.doc (34304) , ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ - ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ.doc (38912)
 

- Παράταση της προθεσμίας για κατάθεση των δικαιολογητικών του ν. 3869/2010 μέχρι 30 Ιουνίου 2016 ( ν. 4384/2016 - ΦΕΚ Α΄ 76/26.04.2016 ), βλ σχετικό ΦΕΚ ν. 4384.2016.pdf (253,4 kB)

- Απόφαση Ειρηνοδικείου Αγρινίου : Άρθρο 5α του ν. 3869, Ταχεία Διευθέτηση Μικροοφειλών, βλ. κείμενο ΕιρΑγρινίου 11.2016.docx (22241)

- Υποδείγματα α) Αίτησης Επικύρωσης Πρακτικού Συμβιβασμού ( ν. 3869/2010 ) , β) Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εξωδικαστικού Συμβιβασμού , γ) Πράξης Επικύρωσης Πρακτικού Συμβιβαστικής Επίλυσης (Υπερχρεωμένα) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης.doc (36352)(Υπερχρεωμένα) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ.doc (45568)(Υπερχρεωμένα) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ Πρακτικού Συμβιβαστικής Επίλυσης.doc (37888)

- Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό των υποθέσεων υπαγωγής των οφειλετών στις διατάξεις του ν. 3869/2010 βλ. σχετικά ΠΟΛ 1036.2016.pdf (1,3 MB)

- Υπόδειγμα Προσωρινής Διάταξης ν. 3869/2010 - Μηδενικές καταβολές - Επιτρεπτή παράσταση αιτούντα κατά τη συζήτηση της προσωρινής χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο ( επικείμενος κίνδυνος ) - Αντισυνταγματικότητα διάταξης άρθρου 5 παρ. 2 ν. 3869/2010 όπως έχει τροποποιηθεί πρόσφατα που ορίζει ως ανώτατη διάρκεια ισχύος της προσωρινής τους έξι ( 6 ) μήνες - Κοινοποίηση αντιγράφου της προσωρινής στους καθ' ων με κάθε πρόσφορο μέσο ( λόγω αποχής Δικαστικών Επιμελητών ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.doc (46080)

- Υπόδειγμα Πράξης επαναπροσδιορισμού δικασίμου αίτησης ν. 3869/2010  ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ Ν. 4336-2015.docx (24712)

- Νέα εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με την κατάθεση δικαιλογητικών του ν. 3869/2010 στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία 133969-15 Ερμηνευτική εγκύκλιος για κατάθεση ν. 3869.2010.pdf (436,5 kB)

- Καθορισμός όρων και προυποθέσεων για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 - Συμμετοχή του Δημοσίου στο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών ΦΕΚ Β΄ 2723.15.pdf (113895)

- Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 ΦΕΚ Β΄ 2740.2015.pdf (198895)

 

- Άρθρο του Δικηγόρου Μιχάλη Κουβαρά με θέμα "Ν. 3869/2010 - Προβληματισμοί για την προστασία της πρώτης κατοικίαςΠροβληματισμοί για την προστασία της α- κατοικίας.docx (134310)

- ΚΥΑ με καθορισμό δικαιολογητικών επικαιροποίησης και υπόδειγμα αίτησης συμπλήρωσης οφειλών σε εκκρεμείς αιτήσεις ΚΥΑ 8986.2015.pdf (245,8 kB)
- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ν. 3869.2010 και σχετικές προθεσμίες.doc (56320)
- Ενημέρωση για αιτήσεις ν. 3869.2010 που κατατέθηκαν μετά την 19.08.2015 και ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του ν. 4336.2015.doc (174592)
-  Στάδια Διαδικασίας ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ του ν. 3869/2010 απο τη Γραμματεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 και 4 του ν. 3869/2010, όπως προστέθηκε και ισχύει με το ν. 4336/2015 ( ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015 ). Σχετικά έγγραφα ( προκατάθεσης, έλεγχος, προσδορισμός στην περίπτωση μη ύπαρξης ελλείψεων, θέση στο αρχείο στην περίπτωση ελλείψεων που δεν συμπληρώνονται, πρόσκληση για συμπλήρωση ) βλ. σχετικά ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΧΕΔΙΟ Α -ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟ.doc (69120) , ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΧΕΔΙΟ Β -ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟ - ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ.doc (64000)Διαβιβαστικό - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ν. 3869.2010.doc (67072)
- Εφαρμογή υπολογισμού μηνιαίων καταβολών www.efpolis.gr/el/nea-ekdiloseis/1304-ypologismos-daneion
- Ενημερωτικό σημείωμα για τις "εύλογες δαπάνες διαβίωσης-Σημείωμα_Εύλογες-Δαπάνες-Διαβίωσης.pdf (335208) 
- Ενδιαφέρουσα απόφαση του ΔΕΕ που αφορά την υποχρέωση παροχής πληροφοριών πριν απο τη σύναψη των δανειακών συμβάσεων απο τους πιστωτικούς φορείς καθώς και ως προς το βάρος απόδειξης της μη εκπλήρωσης των προσυμβατικών υποχρεώσεων του πιστωτικού φορέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ.pdf (233744)
- Ενδιαφέρουσα απόφαση του ΔΕΕ που αφορά το θέμα του αυτεπάγγελτου ελέγχου καταχρηστικότητας στις καταναλωτικές συμβάσεις, που, κατά την απόφαση, καταλαμβάνουν κάθε διαδικασία, διαγνωστική ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας διαταγής πληρωμής, βλ. Απόφαση ΔΕΕ C-618-10 της 14-06-2012.pdf (1344295) . Ευχαριστούμε με την ευκαιρία τον δικηγόρο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κ. Σιμ. Ι. Σαμάρα για την αποστολή της ανωτέρω απόφασης καθώς και για την εν γένει πολυτιμότατη συμβολή του στην προσπάθεια ενημέρωσης και βελτίωσης του παρόντος ιστοτόπου.
- Ενδιαφέρον άρθρο της δικηγόρου Αθηνών κ. Αναστασίας Μηλιού για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, δημοσιευμένη στο νομικό ιστότοπο legalnews24.blogspot.gr ( Άρθρα - Μελέτες ) www.legalnews24.blogspot.gr
- Η έννοια της δόλιας αδυναμίας πληρωμής στο ν. 3869/2010, Δημήτρης Σπυράκος, ΕφΑΔ 2015.307επ.Η έννοια της δόλιας αδυναμίας πληρωμής στο ν. 3869.2010, ΕφΑΔ2015.307επ, Δημήτρης Σπυράκος.pdf (714736)
Κατάσταση φορέων που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Δίκτυο Υποστήριξης Καταναλωτών σε θέματα υπερχρέωσης.pdf (353768)

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση