ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ( ν. 3226.2004 )(1).doc (55808)

 

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ( συναινετικό διαζύγιο ).doc (50688)

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ.docx (17147)

 

- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ( αφορά ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ), βλ. σχετικά εδώ www.sdeeth.gr/index.php/ct-menu-item-9/103-pliromi-amoivon-nomikis-voitheias

 

- Δικαίωμα ή μη, άρνησης ανάληψης και εκτέλεσης εντολής απο Δικηγόρο διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος ( Εισήγηση Αθ. Πατσάκα, Δικηγόρου Δ.Σ. Καβάλας, βλ. Δικαίωμα ή μη δικηγόρου να αρνηθεί εντολή παροχής δωρέαν νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος.pdf (251800)

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ( ν. 3226.2004 ).doc (39424)

- Απόφαση αντικατάστασης Δικηγόρου που διορίσθηκε στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας ( βλ. Ειρηνοδικείο Πύργου 185/2014 185.2014 ΕιρΠύργου Αντικατάσταση δικηγόρου - νομική βοήθεια -.pdf (92418)