Εκθέματα πινακίου πολιτικών - ποινικών υποθέσεων ( Πταισμάτων )

ΕΤΟΣ 2015

 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                         07.10.2015 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 07-10-2015 ενήμερο.doc (89600)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                         21.10.2015 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 21-10-2015 Ενήμερο.docx (26963)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                         04.11.2015 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 04.11.2015 Ενήμερο.docx (21210)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                         18.11.2015 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 18.11.2015 - Ενήμερο.docx (19907)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                         09.12.2015 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 09.12.2015 - ΕΝΗΜΕΡΟ.docx (24606)
 
Δικάσιμος πταισμάτων ( κοινά αστυνομικά )     16.12.2015 ΕΚΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ 16.12.2015.docx (22722)
 

ΕΤΟΣ 2016

 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                         13.01.2016 ΕΚΘΕΜΑ 13.012016 - ΕΝΗΜΕΡΟ.docx (23935)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                         03.02.2016 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 03.02.16 - ΕΝΗΜΕΡΟ.docx (30554)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                         17.02.2016 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 17.02.2016 ΕΝΗΜΕΡΟ.docx (29016)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                         02.03.2016 ΕΚΘΕΜΑ 02.03.2016 - ΕΝΗΜΕΡΟ.docx (31497)
 
Δικάσιμος πταισμάτων ( κοινά αστυνομικά )     09.03.2016 ΕΚΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ 09.03.2016.docx (22504)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                         16.03.2016 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 16.03.2016 - ΕΝΗΜΕΡΟ.docx (29027)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                         13.04.2016 ΕΚΘΕΜΑ 13.04.2016 ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (93184)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                         11.05.2016 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 11.05.2016.docx (28089)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                         25.05.2016 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 25.05.2016 - ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (91136)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                         08.06.2016 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 08.06.2016 - ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (98816)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                         22.06.2016 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 22.06.2016 -ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (70656)
 
Δικάσιμος πταισμάτων ( κοινά αστυνομικά )     29.06.2016 ΕΚΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ 29.6.2016.doc (97280)
 
Δικάσιμος Τμήματος Διακοπών ( Ιούλιος Ι )        13.07.2016 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 13.07.2016.doc (39424)
 
Δικάσιμος Τμήματος Διακοπών ( Ιούλιος ΙΙ )       20.07.2016 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 20.07.2016.doc (37888)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                          21.09.2016 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 21.09.2016 (ΕΝΗΜΕΡΟ).doc (97792)
 
Δικάσιμος πταισμάτων ( κοινά αστυνομικά )      28.09.2016 ΕΚΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ 28.09.2016.doc (73728)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                          05.10.2016 ΕΚΘΕΜΑ 05.10.16 (1) (ΕΚΟΥΣΙΑΣ - κ. ΑΡΚΟΥΔΑ).doc (37376)ΕΚΘΕΜΑ 05.10.16 (2) (ΕΚΟΥΣΙΑΣ - κ. ΜΠΛΑΝΤΑΣ).doc (63488)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                          19.10.2016 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 19.10.2016.doc (103424)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                          02.11.2016 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 02.11.2016 - ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (69632)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                          16.11.2016 ΕΚΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 21.11.2016 - ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (92672)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                          07.12.2016 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 07.12.2016.doc (91136)
 
Δικάσιμος πταισμάτων ( κοινά αστυνομικά )      14.12.2016 ΕΚΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ 14.12.2016.doc (115200)
                                                                                      ΕΚΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ 14.12.2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.doc (122880)
 

ΕΤΟΣ 2017

 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                          18.01.2017 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 18.01.2017.doc (96768)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                          01.02.2017 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 01.02.2017.doc (64000)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                          15.02.2017 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 15.02.2017.doc (91136)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                          01.03.2017 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 01.03.2017 - ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (61440)
 
Δικάσιμος πταισμάτων ( κοινά αστυνομικά )      08.03.2017 ΕΚΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ 08.03.2017.doc (73216)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                          15.03.2017 ΕΚΘΕΜΑ 15.03.2017 (ΕΝΗΜΕΡΟ).doc (84480)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                          05.04.2017 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 05.04.2017 - ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (90112)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                          03.05.2017 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 03.05.2017- ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (69632)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                          24.05.2017 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 24.05.2017.doc (79360)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                          07.06.2017 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 07.06.2017.doc (59392)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                          21.06.2017 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 21.06.2017.doc (94208)
 
Δικάσιμος πταισμάτων ( κοινά αστυνομικά )    28.06.2017 ΕΚΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ 28.06.2017.doc (74240)
 
Τατική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            20.09.2017  ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 20.09.2017.doc (82432)
 
Δικάσιμος πταισμάτων ( κοινά αστυνομικά )    27.09.2017 ΕΚΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ 27.09.2017.doc (77312)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                           04.10.2017 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 04.10.2017.doc (54272)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                           18.10.2017 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 18.10.2017 ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (92672)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            08.11.201ΕΚΘΕΜΑ 08.11.2017 - ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (65024)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            22.11.2017 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 22.11.2017.doc (80896)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            06.12.2017 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 06.12.2017 - ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (84480)
 
Δικάσιμος πταισμάτων ( κοινά αστυνομικά )     13.12.2017 ΕΚΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ 13.12.2017.doc (60416)
 

ΕΤΟΣ 2018

 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            17.01.2018 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 17.01.2018 - ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (81408)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            07.02.2018 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 07.02.2018 - ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (56832)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            21.02.2018 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 21.02.2018 - ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (71168)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            07.03.2018 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 07.03.2018 - ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (59904)
 

Δικάσιμος πταισμάτων ( κοινά - αστυνομικά, δασικά )         14.03.2018 ΕΚΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ) ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ  14.03.2018.doc (64512) , ΕΚΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ 14.03.2018.doc (32768)

Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            21.03.2018 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 21.03.2018 - ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (71168)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            18.04.2018 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 18.04.2018 - ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (77312)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            09.05.2018 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 09.05.2018.doc (58880)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            23.05.2018 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 23.05.2018.doc (72192)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            06.06.2018 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 06.06.2018 - ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (68608)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            20.06.2018 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 20.06.2018.doc (80896)
 
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                             19.09.2018 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 19.09.2018.doc (96256)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                             26.09.2018 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 26.09.2018.doc (40448)

 

Δικάσιμος πταισμάτων ( κοινά - αστυνομικά, δασικά )  26.09.2018 ΕΚΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ) ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ 26.09.2018.doc (80384)ΕΚΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ 26.09.2018.doc (40960)

Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            10.10.2018 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 10.10.2018.doc (66048)

Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                             24.10.2018  ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 24.10.2018 - ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (78848)

Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                             07.11.2018 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 07.11.2018.doc (65536)

Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                             21.11.2018 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 21.11.2018.doc (79872)

Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                             05.12.2018 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 05.12.2018.doc (84992)

Δικάσιμος πταισμάτων ( κοινά - αστυνομικά )       12.12.2018 ΕΚΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ) ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ 12.12.2018.doc (70144)

 

ΕΤΟΣ 2019

Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            23.01.2019 -ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 23.01.2019.doc (88064)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            06.02.2019 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 06.02.2019.doc (67072)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            20.02.2019 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 20.02.2019.doc (80384)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            06.03.2019 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 06.03.2019.doc (65536)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            20.03.2019 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 20.03.2019.doc (78336)
 
Δικάσιμος πταισμάτων ( κοινά - αστυνομικά )      27.03.2019 ΕΚΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ) ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ 27.03.2019.doc (51712)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            10.04.2019 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 10.04.2019.doc (81920)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            08.05.2019 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 08.05.2019.doc (70656)
                                                                          
                                                                         08.05.2019 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 08.05.2019 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.doc (71168)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            19.06.2019 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 19.06.2019.doc (84992)
 
Δικάσιμος πταισμάτων ( κοινά - αστυνομικά )      26.06.2019 ΕΚΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΙΟΥ (ΚΟΙΝΩΝ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ) ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ 26.062019.doc (60416)
 
Τακτική Δικάσιμος ( ασφαλιστικά )                       05.09.2019 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 05.09.2019.doc (50176)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            18.09.2019 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 18.09.2019.doc (83968)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            09.10.2019 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 09.10.2019.doc (76288)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            23.10.2019 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 23.10.2019.doc (77312)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            16.11.2019 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 06.11.2019.doc (73728)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            04.12.2019 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 04.12.2019.doc (90624)
 

 

ΕΤΟΣ 2020

 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            21.01.2020 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 22.01.2020 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.doc (92672)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            05.02.2020 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 05.02.2020 - ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (79872)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            19.02.2020 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 19.02.2020.doc (80384)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                           04.03.2020 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 04.03.2020.doc (75776)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                           18.03.2020 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 18.03.2020 (Αναστολή λόγω κορωνοϊού COVID-19 ).doc (79872)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                           08.04.2020 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 08.04.2020 (Αναστολή λόγω κορωνοϊού COVID-19 ).doc (89600)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                           06.05.2020 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 06.05.2020 (Αναστολή λόγω κορωνοϊού COVID-19 ).doc (68096)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            20.05.2020 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 20.05.2020.doc (81408) ( Αναστολή λόγω κορωνοϊού )
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            03.06.2020 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 03.06.2020.doc (65536)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            24.06.2020 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 24.06.2020.doc (65024)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            16.09.2020 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 16.09.2020.doc (69120)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            23.09.2020 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 23.09.2020.doc (84992)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            07.10.2020 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 07.10.2020.doc (76288)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            14.10.2020 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 14.10.2020.doc (77312)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            21.10.2020 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 21.10.2020.doc (75264)
 
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            11.11.2020 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 11.11.2020.doc (67072) , ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 11.11.2020 ΕΝΗΜΕΡΟ.doc (70144)
 
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            09.12.2020 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 09.12.2020.doc (85504)
 

 

ΕΤΟΣ 2021

Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            20.01.2021 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 20.01.2021.doc (92160)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            03.02.2021 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 03.02.2021.doc (73216)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            17.02.2021 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 17.02.2021.doc (82432)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            03.03.2021 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 03.03.2021.doc (72704)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            17.03.2021 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 17.03.2021.doc (0)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            14.04.2021 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 14.04.2021 ( με περιγραφή του τρόπου εισαγωγής και τη συζήτηση των
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            12.05.2021 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 12.05.2021 ( με περιγραφή του τρόπου εισαγωγής και τη συζήτηση των υποθέσεων ).doc (126464)
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            26.05.2021 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 26.05.2021 ( με περιγραφή του τρόπου εισαγωγής και τη συζήτηση των υποθέσεων ).doc (157184)
 
 
Τακτική Δικάσιμος ( πολιτικές )                            23.06.2021 ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 23.06.2021.doc (84992)