ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( τελευταία ενημέρωση : 11.12.2017 )

 

- Προσδιορισθείσες δικάσιμοι ( πολιτικών υποθέσεων )

( 2016 ) 13.01.2016, 03.02.2016, 17.02.2016, 02.03.2016, 16.03.2016, 13.04.2016, 11.05.2016, 25.05.2016, 08.06.2016, 22.06.2016, 21.09.2016, 05.10.2016, 19.10.2016, 02.11.2016, 16.11.2016, 07.12.2016
 ( 2017 ) 18.01.2017, 01.02.2017, 15.02.2017, 01.03.2017, 15.03.2017, 05.04.2017, 03.05.2017, 24.05.2017,07.06.2017, 21.06.2017, 20.09.2017, 04.10.2017, 18.10.2017, 08.11.2017, 22.11.2017, 06.12.2017
 ( 2018 ) 17.01.2018, 07.02.2018, 21.02.2018, 07.03.2018, 21.03.2018, 18.04.2018, 09.05.2018, 23.05.2018, 06.06.2018, 20.06.2018
 

 

- Προσδιορισθείσες δικάσιμοι εκδίκασης Πταισμάτων

( 2016 ) 09.03.2016 (Κοινά-Αστυνομικά), 29.06.2016 (Κοινά-Αστυνομικά), 28.09.2016 (Κοινά-Αστυνομικά και Πυροσβεστικής), 14.12.2016 (Κοινά - Αστυνομικά και Πυροσβεστικής), 08.03.2017 ( Κοινά - Αστυνομικά ), 28.06.2017 ( Κοινά - Αστυνομικά ), 27.09.2017 ( Κοινά - Αστυνομικά ), 13.12.2017 ( Κοινά - Αστυνομικά )

 

 

- Ημερομηνία επικύρωσης - συζήτησης προσωρινής διάταξης ν. 3869/2010 ( υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα )

( 2016 ) 01.02.2016, 29.02.2016, 28.03.2016, 18.04.2016, 16.05.2016, 30.05.2016, 19.09.2016, 24.10.2016, 05.12.2016
( 2017 ) 16.01.2017, 13.02.2017, 08.05.2017, 29.05.2017, 26.06.2017, 25.09.2017, 06.11.2017
 
 

- Προανάκριση

( 2016 )  25.01.2016, 22.02.2016, 21.03.2016, 06.04.2016, 11.04.2016, 18.05.2016, 10.06.2016, 24.06.2016,29.06.2016, 26.09.2016, 17.10.2016, 21.11.2016

( 2017 ) 10.01.2017, 23.01.2017, 20.02.2017, 21.03.2017, 25.04.2017, 08.05.2017, 18.09.2017, 23.10.2017, 06.11.2017, 20.11.2017, 11.12.2017

 
 
 

- Επιθεώρηση Ληξιάρχων και Δικαστικών Επιμελητών (περιφέρειας Ειρηνοδικείου Φαρσάλων)

( 2016 )  15.02.2016
( 2017 ) 21.03.2017
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ.docx (14,8 kB)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ - Πού απαιτείται παράσταση δικηγόρου.docx (29769)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ για το Νέο ΚΠολΔ.docx (18163)

Οι βασικές αλλαγές του Ν 4335.2015.doc (267776)

Ενημέρωση για αιτήσεις ν. 3869.2010 που κατατέθηκαν μετά την 19.08.2015.docx (53974)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για δικαιολογητικά ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ν. 3869.2010.docx (17003)