Θεώρηση γνησίου υπογραφής και από Δικηγορικούς Συλλόγους - Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών

2015-03-01 14:13

Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Δ.Σ. Αθηνών κατόπιν σχετικού αιτήματος, διευκρινίζεται οτι οι διοικητικές αρχές ( μεταξύ των οποίων και οι Δ.Ο.Υ. ) οφείλουν να δέχονται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής απο τους Δικηγορικούς Συλλόγους καθότι οι τελευταίοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ( ν.π.δ.δ. ). Αναλυτικά το έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε. μπορείτε να το δείτε όπως έχει αναρτηθεί εδώ : www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/dieykriniseis.pdf