2η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

2021-10-20 08:34

2η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ