ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ

2021-05-28 00:07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ.docx (27817)