ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των άρθρων 4Α ώς 4Κ του ν. 3869/2010 ( επαναπροσδιορισμός εκκρεμών αιτήσεων )

2021-04-22 12:40

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ των άρθρων 4Α έως 4Κ του ν. 3869.2010 (Επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869.2020).docx (41343)