ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Διευθύνοντα το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ για τον τρόπο εφαρμογής της ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέχρι και την 03.05.2021 (26.04.2021-03.05.2021)

2021-04-26 00:41

ΕΓΓΡΑΦΟ 25ο ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΩΝ κλπ από 26.4.2021 έως και 3.5.2021.docx (29460)