ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Διευθύνοντα το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ για τον τρόπο εφαρμογής της ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέχρι και την 26.04.2021 ( 19.04.2021 - 26.04.2021 )

2021-04-18 22:35

ΕΓΓΡΑΦΟ 24ο ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΩΝ κλπ από 19.4.2021 έως και 26.4.2021.docx (30590)