Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της 05/10/2016 ( Μεταθέσεις Ειρηνοδικών - Τοποθετήσεις Δοκίμων Δ΄ Τάξης )

2016-10-05 22:06

051016_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ.pdf (50904)

051016_ΤΟΠΟΘ 12 ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Δ ΤΑΞΗΣ.pdf (47890)