Αντισυνταγματικές οι συνέπειες για το διάδικο από τη μη καταβολή γραμματίου προείσπραξης από το δικηγόρο ( 3717/2015 ΜΠρΘεσ )

2015-06-05 00:03

Με πρόσφατη απόφαση του ΜΠρΘεσ κρίθηκαν ως αντικείμενες στο Σύνταγμα οι δυσμενείς συνέπειες που επέρχονται στο διάδικο απο τη μη καταβολή του γραμματείου προείσπραξης απο το δικηγόρο του ( βλ. σχετικά το κείμενο της απόφασης στον ιστότοπο www.sakkoulas.gr/images/stories/apofaseis/03-06-2015-apofasi.pdf ) βλ. όμως και contra άποψη στην ΣτΕ 1858/2015 ( Ολομ ), σύμφωνα με την οποία κρίνεται οτι η παρ. 4 του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων δεν προσκρούει στα άρθρα 20 παρ. 1 του Σ και 6 της ΕΣΔΑ ( με αντίθετη μειοψηφία ) ( βλ. το κείμενο αυτής στον ιστότοπο www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/olste1858_15.htm