Αποχή Συμβολαιογράφων από τους πλειστηριασμούς της Τετάρτης 12 Οκτωβρίου 2016

2016-10-12 02:24

βλ. σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο legalnews24.gr legalnews24.gr/2016/10/12.html#more