Απόφαση Ολομέλειας Ειρηνοδικείου Καβάλας για τη λήψη ενόρκων βεβαιώσεων

2018-10-18 21:29

apofasi-olomeleias.pdf (108130)

ΣΗΜ. ( διαχειριστή ) : Ευχαριστούμε θερμά το δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Σίμ. Ι. Σαμαρά για τη σχετικη ενημέρωση μέσω e-mail στην ιστοσελίδα μας.