Απόρριψη αίτησης τραπεζικού ιδρύματος και έκπτωση οφειλέτη από τη ρύθμιση του ν. 3869/2010 λόγω μη καταβολής ή ελλιπούς καταβολής μηνιαίων δόσεων ( ΕιρΑργοστολ 56/2018, σχολιασμένη από τη Δικηγόρο Κατερίνα Παυλοπούλου - Μαυρομιχάλη )

2018-05-31 15:03

Η δημοσίευση έγινε στο νομικό ιστότοπο www.legannews24.gr legalnews24.gr/2018/05/386910.html