Δ.Σ. Καρδίτσας ( Παρασκευή, 22.11.2019, ώρα 18.00΄μ.μ. ) : "Η αντιμετώπιση των αποδεικτικών δυσχερειών στο πλαίσιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας"

2019-11-18 14:35

βλ. σχετικά dskard.gr/event/h-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%8e%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%cf%85%cf%83%cf%87%ce%b5/