Δ.Σ. Βόλου : Ημερίδα για υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα ( 18.12.2015 )

2015-12-12 11:33

βλ. σχετική ενημερωτική αφίσα ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ-18-Δεκ-2015-ΒΟΛΟΣ.pdf (488855)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ του διαχειριστή του παρόντος ιστοτόπου : Επισημαίνεται η - τουλάχιστον άστοχη - και ταυτόχρονη ( χρονικά ) διοργάνωση της παρούσας ημερίδας με την ( εξ' ίσου ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ) εκδήλωση του ομόρου Δ.Σ. Λάρισας για τον ΚΠολΔ την ίδια ημέρα και ώρα.