ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ( ν. 4488/2017, άρθρα 621 και 636 ΚΠολΔ )

2017-09-15 12:43

βλ. σχετικά www.legalnews24.gr/2017/09/blog-post_15.html