Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο νέων Ειρηνοδικών με θέμα "Μελέτη και χειρισμός δικογραφιών - σύνταξη αποφάσεων - λοιπά καθήκοντα"

2016-11-01 15:52

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ.pdf (330666)