Δικαίωμα ή μη, άρνησης ανάληψης και εκτέλεσης εντολής από Δικηγόρο διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

2016-03-24 10:05

βλ. σχετική Εισήγηση του κ. Αθ. Πατσιάκα, Δικηγόρου Δ.Σ. Καβάλας Δικαίωμα ή μη δικηγόρου να αρνηθεί εντολή παροχής δωρέαν νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος.pdf (245,9 kB)