Έγγραφο του Εφετείου Πειραιά σχετικά με τον τρόπο απόδειξης πληρωμής των ηλεκτρονικών παραβόλων που κατατίθενται για την αναβολή των υποθέσεων ( ν. 4446/2016 )

2017-01-30 22:30

βλ. σχετικά eggrafo_pttsefp_pros_dsp-dsa.doc (31232)