Εγκύκλιος Ν.Σ.Κ. για το χειρισμό υποθέσεων του ν. 3869/2010 ( υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα ) που αφορούν αιτήσεις που στρέφονται κατά του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ( άρθρο 46 ν. 4569/2018 )

2018-10-18 21:26

nsk-3869-2010.pdf (1796364)