Ειρηνοδικείο Αγρινίου : Απόφαση άρθρου 5α του ν. 3869/2010 - Ταχεία Διευθέτηση Μικροοφειλών

2016-04-14 12:52

βλ. κείμενο απόφασης ΕιρΑγρινίου 11.2016.docx (22241)