Έκδοση γραμματίου προείσπραξης σε παράσταση σε ένορκη βεβαίωση

2016-09-09 21:39

βλ. σχετική επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προς τις Γραμματείες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας Αθηνών www.dsa.gr/νέα/ανακοινώσεις/έκδοση-γραμματίου-για-ενστάσεις-και-αιτήσεις-εξαίρεσης-σε-ένορκη-βεβαίωση , 

βλ. επίσης σχετικά με την υποχρεωτικότητα της παράστασης δικηγόρου κατά τη λήψη ένορκης βεβαίωσης ενώπιον Ειρηνοδίκη μετά την ισχύ του ν. 4335/2015, την, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πλήρως τεκμηριωμένη νομικά, άποψη του δικηγόρου Θεσσαλονίκης κ. Σ. Ι. Σαμαρά που έχει αναρτηθεί στο νομικό ιστότοπο "ΝΟΜΙΚΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΑ" με θέμα "Οι ένορκες βεβαιώσεις στα πολιτικά Δικαστήρια μετά το ν. 4335/2015 - Γ΄ Μέροςnomikakaiepikaira.wordpress.com/2016/03/07/enorkes-bebaioseis-c-meros/