ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ Ν. 4745/2020

2021-10-06 12:15

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ.docx (14595)