ΕΠΕΙΓΟΝ ( ν. 3869/2010 ) : Παράταση προθεσμίας επικαιροποίησης για αιτήσεις του ν. 3869/2010 έως και 04.05.2016

2016-02-15 23:38

βλ. σχετικό ΦΕΚ Α΄ 18/15.02.2016 άρθρο τρίτο παρ. 1 ΦΕΚ Α΄ 18-15.02.2016.pdf (919318)