ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την επιτάχυνση της εκδίκασης των υποθέσεων του ν. 3869/2010 ( ν. 4745/2020 ) ενόψει της ψήφισης του άρθρου 237 του ν. 4798/2021

2021-04-25 20:47

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ν. 3869.2020 (άρθρο 237 ν. 4798.2021).docx (20550)