ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

2017-04-06 21:56

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :

 
Η τροποποίηση των καταστατικών των ενεργών Αγροτικών Συνεταιρισμών κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4384/2016, θα πρέπει να λάβει χώρα έως και την 24η Απριλίου 2017 ( 24/04/2017 )
( βλ. σχετικά τη διάταξη του άρθρου 49 του ν. 4384/2016 
και σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων sinetair_dieukrin_egkikl_4_7_2016.pdf (264515) )