ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2021-05-25 15:11

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΟΒΑΡΑ TΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.docx (24670)