Καθορισμός αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών

2015-11-01 20:57

Με την υπ' αριθμό 76297/30.10.2015 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Οικονομικών, καθορίστηκαν οι αμοιβές των Δικαστικών Επιμελητών για τις πράξεις που εκτελούν ( επιδόσεις, κατάσχεση, πλειστηριασμός, εκτέλεση, κ.λ.π. ), βλ. σχετικά ΚΥΑ 76297. 30.10.2015 Καθορισμός αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών.pdf (125051)