ΚΥΑ Εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης απο τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας (δικαστικούς υπαλλήλους)

2021-04-26 00:34

ΚΥΑ ΤΕΣΤ COVID - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (Δικαστικοί υπάλληλοι).pdf (194352)