Με ποιό τρόπο επαναλαμβάνεται η συζήτηση μετά την έκδοση προδικαστικής απόφασης με τη νέα τακτική διαδικασία ! - Πόρισμα της Ολομέλειας των Δικαστών του Πρωτοδικείου Χαλκίδας σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 254 ΚΠολΔ σε σχέση με τα άρθρα 237 και 238

2019-11-29 23:49

βλ. σχετικά Πόρισμα 2.2019 ΟλΠρωτΧαλκίδας.pdf (867910)