Μεταθέσεις και νέες τοποθετήσεις Ειρηνοδικών ( Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της 22.04.2016 )

2016-04-22 21:34

βλ. σχετικούς πίνακες σε μορφή pdf 2016_04_22_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ.pdf (87908)2016_04_22_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΝΕΩΝ_ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ.pdf (85010)