ΜονΕφΚρήτης 19/2016 : Αντισυνταγματική η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε εμπράγματη αγωγή

2016-03-12 14:26

βλ. σχετικά dikastis.blogspot.gr/2016/03/192016-545-41742013.html