ν. 4384/2016 ( ΦΕΚ Α΄ 78/26.04.2016 ) : Παράταση της προθεσμίας για κατάθεση των δικαιολογητικών του ν. 3869/2010 έως και 30 Ιουνίου 2016

2016-04-27 14:32

βλ. σχετικό ΦΕΚ ν. 4384.2016.pdf (259505)