Ν.Σ.Κ. : Χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων ή πιστοποιητικών από τα ληξιαρχικά βιβλία σε οποιονδήποτε αιτούντα και χωρίς την αιτιολόγηση εννόμου συμφέροντος

2016-02-11 15:31

βλ. σχετική Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 13.2016 ΓνΝ.Σ.Κ..pdf (1167948)