( νέα ) Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ( "μεγαρόσημο" ) σε πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αιτήσεις, αντίγραφα αποφάσεων ( 01.06.2021 - 30.06.2021 )

2021-06-01 07:45

ΦΕΚ 2232.2020 - Αναστολή επικόλησης μεγαροσήμου (01.06.2021 - 30.06.2021).pdf (113284)