( νέα ) Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ( "μεγαρόσημο" ) σε πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αιτήσεις, αντίγραφα αποφάσεων ( 01.07.2021 - 31.07.2021 )

2021-06-30 13:17

Αναστολή υποχρεωτικής εισφοράς υπέρ ΤΑΧΔΙΚ ( Μεγαρόσημα ) σε πιστοποιητικά και αποφάσεις ( 01.07.2021 - 31.07.2021 ).pdf (113928)