Νέα εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών του ν. 3869/2010 στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία

2015-12-23 16:31

βλ σχετικά 133969-15 Ερμηνευτική εγκύκλιος για κατάθεση ν. 3869.2010.pdf (446935)