Νέα παράταση της υπ' αριθμό 49214/21.07.2015 υπουργικής απόφασης για την αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, κ.λ.π., μέχρι 31.10.2015

2015-09-30 12:25

Με την υπ' αριθμό 70905/29.09.2015 ΥΑ, παρατείνεται εκ νέου η ισχύς της υπ' αριθμό 49214/21.09.2015 υπουργικής απόφασης "Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών απο μετατροπή ποινών" μέχρι την 31.10.2015, βλ. σχετικά 70905.29.09.2015 ΚΥΑ.pdf (105199)