(νέα) ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (05.07.2021-12.07.2021)

2021-07-12 17:44

81.2021 ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ( 5-7-2021 ΩΣ 12-7-2021 ).docx (53948)