(νέα) ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ για τη λειτουργία του Δικαστηρίου (14.05.2021-24.05.2021)

2021-05-15 00:05

55.2021 ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (αναστολή δικών 14.05.2021 - 24.05.2021).doc (136192)