(νέα) ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ για τη λειτουργία του Δικαστηρίου (14.06.2021-21.06.2021)

2021-06-11 23:23

69.2021 ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (αναστολή δικών 14.06.2021 - 21.06.2021).doc (147456)