(νέα) ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ για τη λειτουργία του Δικαστηρίου (19.06.2021-28.06.2021)

2021-06-22 10:22

74.2021 ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (αναστολή δικών 21.06.2021 - 28.06.2021).doc (144384)