(νέα) ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ για τη λειτουργία του Δικαστηρίου (24.05.2021-31.05.2021)

2021-05-24 09:06

57.2021 ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (αναστολή δικών 24.05.2021 - 31.05.2021).doc (142848)