(νέα) ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ για τη λειτουργία του Δικαστηρίου (31.05.2021-07.06.2021)

2021-05-29 18:59

62.2021 ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (αναστολή δικών 31.05.2021 - 07.06.2021).doc (144896)