(νέα) ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ για την αναστολή δικών και λειτουργία του Δικαστηρίου (26.04.2021 - 03.05.2021)

2021-04-26 09:28

48.2021 ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (αναστολή δικών 26.04.2021 - 03.05.2021).doc (159744)