(νέα) ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ για την αναστολή των δικών και τη λειτουργία του Δικαστηρίου (03.05.2021 - 10.05.2021)

2021-05-04 22:06

49.2021 ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (αναστολή δικών 03.05.2021 - 10.05.2021).doc (161280)