(νέα) ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ για την αναστολή των δικών και τη λειτουργία του Δικαστηρίου (10.05.2021 - 14.05.2021)

2021-05-08 22:00

51.2021 ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (αναστολή δικών 10.05.2021 - 14.05.2021).doc (135168)